Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel

Kepaniteraan Hukum

Kepaniteraan Hukum

Uraian tugas:

  1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
  2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
  3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
  4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
  5. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerahuntuk penitipan berkas perkara;
  6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
  7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
  8. Mengontrol maklumat pelayanan;
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.