Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel

Kepaniteraan Pidana

Kepaniteraan Pidana

Uraian tugas:

 1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
 2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana ;
 3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon ;
 4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;
 5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan ;
 6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik ;
 7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;
 8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;
 10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan ;
 11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;
 12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
 13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi ;
 14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan tetap ;
 15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
 16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
 17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.